Geschiedenis

In 1996 begon Kleinoot als een doorstart van het koor Cantonymus.
In de plaatselijk supermarkt in Zuidlaren werd een oproep gedaan voor enthousiaste zangers en zangeressen. In de daaropvolgende bijeenkomst moest de koers voor het nieuwe koor worden uitgestippeld en een naam worden bedacht. Hierbij werden de volgende sleutelwoorden opgetekend:
– een gemengd a capella koor met af en toe muzikale begeleiding
– van middeleeuws tot modern
– gezellig met elkaar omgaan maar streven naar een steeds hoger zangniveau
– een duidelijke muzikale leider.
Vrijwel vanaf het begin is Judith Lange de dirigent en muzikaal leider van het koor. Samen met een enthousiast bestuur wordt een thema gekozen waar met veel ambitie naar toe wordt gewerkt. Bij die doorstart waren ook een aantal oud-leden van het opgeheven koor Cantonymus aanwezig, die nog veel bladmuziek van dat koor ter beschikking  hadden. Zo was er een basis die we konden instuderen.
Bij de geboorte van dit koor hoorde natuurlijk ook een naam. Veel namen zijn toen bedacht en verworpen, maar de naam Kleinoot vonden en vinden we helemaal bij ons passen. Bij die naam kun je van alles bedenken; ons koor is een kleinood, een juweeltje en we zijn een klein koor. 
Klein en noot samengevoegd tot Kleinoot was voor ons de vlag die de lading dekt.