Meezingen?

Meezingen…..?

Vind je het leuk om in een koor te zingen en spreekt het repertoire van Kleinoot je aan? Dan ben je van harte welkom om een keer te komen meezingen of luisteren tijdens de repetities.

Als je besluit om lid te worden dan volgt daarna een stemtest om te bepalen in welke stemgroep je past en of je stem in het koor als geheel past. Hierna volgt een proefperiode van 3 maanden. Koorervaring of het kunnen lezen van noten is welkom, maar geen verplichting.

De contributie bedraagt €220,- per jaar (in 2 termijnen). De contributie kan jaarlijks verhoogd worden vanwege prijsindexatie.

Mail via het contactformulier om je aan te melden om een keer mee te komen zingen of neem contact op met de dirigent, Judith Lange: contactformulier / 06 30474110.